درباره چینی رُز

مجتمع صنعتی اردکان با نام تجاری “چینی رز”به عنوان اولین کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران، در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت.

کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران،در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت. مجتمع صنعتی اردکان تعهد دارد که کیفیت محصولات تولیدی خود را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه نماید و برای نیل به این هدف از دانش فنی و آخرین فن آوری صنعت چینی سازی استفاده نموده است.

کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران،در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت. مجتمع صنعتی اردکان تعهد دارد که کیفیت محصولات تولیدی خود را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه نماید و برای نیل به این هدف از دانش فنی و آخرین فن آوری صنعت چینی سازی استفاده نموده است.

درباره چینی رُز

مجتمع صنعتی اردکان با نام تجاری “چینی رز”به عنوان اولین کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران، در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت.

کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران،در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت. مجتمع صنعتی اردکان تعهد دارد که کیفیت محصولات تولیدی خود را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه نماید و برای نیل به این هدف از دانش فنی و آخرین فن آوری صنعت چینی سازی استفاده نموده است.

کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران،در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت. مجتمع صنعتی اردکان تعهد دارد که کیفیت محصولات تولیدی خود را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه نماید و برای نیل به این هدف از دانش فنی و آخرین فن آوری صنعت چینی سازی استفاده نموده است.

خطوط تولید پیشرفته

کارخانه مدرن چینی بهداشتی ایران،در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۳۵۰۰۰ متر مربع (فاز اول) در شهر اردکان یزد احداث شده است.هدف از تاسیس این مجتمع،تولید محصولات با کیفیت و ارائه به بازارهای جهانی و ایجاد رقابت مثبت وسازنده در صنایع تولیدیچینی بهداشتی این مرز و بوم بوده است.برای دستیابی به این مهم،مشاوره گسترده ای با شرکت های اروپایی بخصوص آلمانی انجام شد که در نتیجه آن،طراحی نقشه سالن ها،تاسیسات و همچنین انتخاب ماشین آلات زیر نظر متخصصین سرامیک صورت گرفت. مجتمع صنعتی اردکان تعهد دارد که کیفیت محصولات تولیدی خود را مطابق با استانداردهای جهانی ارائه نماید و برای نیل به این هدف از دانش فنی و آخرین فن آوری صنعت چینی سازی استفاده نموده است.

بیست و هفتمین نمایشگاه

کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی و صنایع وابسته

در حال بارگذاری پخش کننده...