خروجی آب دو حجم تخلیه فشاری

خروجی آب دو حجم تخلیه فشاری

تخلیه سریع و کم صدا
قابلیت تخلیه دو حجم مختلف (یک سوم و کامل)

دسته: لوازم, مکانیزم

مشخصات محصول

تحلبه سریع و کم صدا
قابلیت تخلیه دو حجم مختلف (یک سوم و کامل)
امکان تنظیم ارتفاع لوله سرریز آب ۱۴۰mm-300mm
آببندی مطمئن
نصب آسان

— محصولات مرتبط