زیردوشی بیتا

Bita

زیردوشی بیتا

وزن: ۳۸٫۲۱ کیلوگرم | اندازه: ۷۵۰ × ۷۵۰ × ۱۰۰ mm
مدل: زیر دوشی | Bita bath

دسته: زیر دوشی

زیردوشی انتخابی برای جلوگیـری از عامـل غیـر بهداشـتی در حمام

زیردوشــی یکــی از محصــولات تولیــد شــده در مجتمــع صنعتــی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی یهداشـتی رُز مـی باشـد کـه طراحـی آن متناسـب بـا نیـاز روز و محاسـبات دقیـق بـرای جلوگیـری از هرگونـه عامـل غیـر بهداشـتی در فضـای حمـام طراحـی شـده اسـت.

دمای پخت بالا (تا ۱۲۰۰ درجه)

کیفیت برتر

آنتی باکرتیال

طراحی ارگونومیک

 صرفه جویی در مصرف آب

طراحی بروز

فرمولاسیون اختصاصی لعاب

طبی

Bita
مشخصاتواحد اندازه گیریتوضیحات
کد محصول-500
مدل محصول-زیر دوشی
طول(mm) 750
عرض(mm) 750
ارتفاع(mm)100
وزنkg38.21
سایز(mm)75

— محصولات مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.